card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлагаСан хөмрөгБодлогын асуудал#ТөсвийнЗөвлөл2023

Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн төсөлд Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн зөвлөлөөс өгөх санал, дүгнэлтүүд

Зохиогч: Төсвийн зөвлөл
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсвийн төсөлд өгөх Төсвийн зөвлөлийн санал, шүүмж
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн зөвлөл нь Засгийн газраас 2023 оны 9 дүгээр сарын 29-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн барьсан Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд дараах санал, дүгнэлтийг өгч байна.  

Зохиогч: Төсвийн зөвлөл
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсвийн төсөлд өгөх Төсвийн зөвлөлийн санал, шүүмж
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах