card
Зохиогч: Сэргэлт Консалтинг Групп ХХК-ийн судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын гадаад өрийн төлөв байдал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Монгол Улсын төрийн гадаад өрийн судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар "Сэргэлт Консалтинг Групп" ХХК-ийн судалгааны баг хийж гүйцэтгэн Монгол Улсын төрийн гадаад өрийн хэмжээ, түүний цаашдын төлөв байдлыг тооцоолж, өрийн тогтвортой байдалд дүгнэлт өгснийг сонирхогч талуудад хүргэж байна. “Засгийн газрын өрийн удирдлагын өнөөгийн тогтолцоонд Монгол Улсын төрийн өрийг бүрэн хэмжээнд авч үзэхгүй байна” хэмээх дүгнэлтийг судалгааны баг хийжээ. Түүнчлэн гадаад өрийн дарамтаас амжилттай гарч чадсан Чили улс, хэт өндөр өрийн дарамтад орсон улсуудаас сургамж авах зорилгоор Шри Ланка, Бангладеш, Пакистан улсуудыг сонгон өрийн удирдлагаа хэрхэн хэрэгжүүлснийг судалсан болно. Судлаачдын зүгээс төрийн өрийн удирдлагыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн санал, зөвлөмжийг боловсрууллаа. 

 

Зохиогч: Сэргэлт Консалтинг Групп ХХК-ийн судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын гадаад өрийн төлөв байдал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах