card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлагаБодлогын асуудал2023

“Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төлөвлөлтөд өгөх санал, дүгнэлт” - Төсвийн шинжилгээ №6

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн зөвлөл
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсвийн төлөвлөлтөд өгөх санал, дүгнэлт, Төсвийн зөвлөл, улсын төсөв, төсвийн хяналт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн Зөвлөл “Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төлөвлөлт” сэдвээр хийсэн хэлэлцүүлгийн дүнг нэгтгэн сонирхогч талуудад хүргэж байна. Энэ удаагийн Төсвийн шинжилгээгээр 2024 оны улсын төсвийн төлөвлөлтөд анхаарах асуудлуудыг хөндөхийн зэрэгцээ төсвийн төлөвлөлтийг  сайжруулахын тулд УИХ, Засгийн газар болон Сангийн яамны зүгээс хэрэгжүүлэх арга хэмжээг санал болгов. 

 

 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн зөвлөл
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсвийн төлөвлөлтөд өгөх санал, дүгнэлт, Төсвийн зөвлөл, улсын төсөв, төсвийн хяналт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах