card
Зохиогч: Д.Ганхүрэл, Б.Гүнбилэг, А.Түвшинтөгс, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

“Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” цувралын энэхүү дугаараар иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийгдсэн хоёр судалгааны ажлыг танилцуулж байна.  Монгол Улсын их сургуулийн эрдэмтэн багш нараас бүрдсэн судлаач нар шүүхийн практикт нийтлэг биш хэдий ч эрх зүйн зохицуулалт, хэрэглээний хувьд нэг мөр болгох шаардлагатай, сонирхолтой сэдвүүдийг сонгон авч судалсан байна.

Энэ дугаарт А.Түвшинтөгс ахлагчтай судалгааны багийн “Бэлэглэлийн гэрээний хүрээнд үүсэх маргааныг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн судалгаа”, судлаач Д.Ганхүрэл, Б.Гүнбилэг нарын  “Амьтны учруулсан гэм хорын талаарх маргаан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэр судалгаа” сэдэвт иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрийн судалгаанууд багтаж байна.

 

 

Зохиогч: Д.Ганхүрэл, Б.Гүнбилэг, А.Түвшинтөгс, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх