card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлагаСан хөмрөгБодлогын асуудал2023

Бодлогын асуудал №38: “Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн 21 хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах, өргөн барих зохицуулалтын дүн шинжилгээ”

Зохиогч: Фиделитас партнерс ХХН-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Наранцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 21 хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах, өргөн барих зохицуулалтын дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн 21 хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах, өргөн барих зохицуулалтад  өмгөөллийн Фиделитас партнерс ХХН-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Наранцэцэг дүн шинжилгээ хийж, 2024 оны төсвийн төлөвлөлтийн асуудлаар Нээлттэй нийгэм форумаас зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн үеэр үр дүнг танилцуулсан юм. Энэхүү дүн шинжилгээ нь цаашид тухайн жилийн төсвийн тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлэх хуулиудын зохицуулалтыг сайжруулахад ач холбогдолтой байх болов уу хэмээн үзэж, Нээлттэй нийгэм форум “Бодлогын асуудал” цувралынхаа 38 дахь дугаарт нийтлэн сонирхогч талуудад хүргэж байна.  

 

 

 

Зохиогч: Фиделитас партнерс ХХН-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Наранцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 21 хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах, өргөн барих зохицуулалтын дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах