card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлагаҮзэл бодолЧухал сэдэв2023

Чухал сэдэв: “Монгол Улсын 2024 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжих төслүүдийн төлөвлөлт ба Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний уялдаанд хийсэн дүн шинжилгээ”

Зохиогч: С.Баттулга
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн төлөвлөгөө
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжууд нь 2023 оны 5 дугаар сард УИХ-аар батлагдсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө”-нд туссан төсөл, арга хэмжээтэй хэрхэн уялдсанд судлаач С.Баттулга дүн шинжилгээ хийж, 2024 оны төсвийн төлөвлөлтийн асуудлаар Нээлттэй нийгэм форумаас зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн үеэр үр дүнг танилцуулсан юм. Энэхүү дүн шинжилгээ нь цаашид  хөгжлийн төлөвлөгөө ба төсвийн төлөвлөлтийн уялдааг сайжруулахад ач холбогдолтой байх болов уу хэмээн үзэж, Нээлттэй нийгэм форум “Чухал сэдэв” цувралдаа нийтлэн сонирхогч талуудад хүргэж байна.

 

 

 

Зохиогч: С.Баттулга
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн төлөвлөгөө
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах