card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлагаСудалгаа2024

“Хувь хүний орлогын албан татварт хамрагдаж буй орлогын эх үүсвэрүүд: Монгол Улс ба олон улсын туршлага” судалгааны тайлан

Зохиогч: “Ашид Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хувь хүний орлогын албан татвар, татварын эх үүсвэр
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварт хамрагдаж буй орлогын эх үүсвэрүүд, тэдгээрийг хэрхэн ногдуулж буй, татварын хувь хэмжээ, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт зэргийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг судалж, Казахстан, Сингапур, Ирланд Улсын ХХОАТ-ын тогтолцооноос суралцах боломжит кейс судалгаа болон баримтын шинжилгээг хийв. Монгол Улсын хувь хүний орлогын албан татварын ачаалал нь татварыг цалин хөлснөөсөө шууд суутгуулдаг татвар төлөгчдөд илүү их төвлөрч байгаа нь судалгаанаас харагдсан байна. Мөн судалгааны хүрээнд ХХОАТ-ын хэрэгжилт болон үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр судлаачдын зүгээс санал, зөвлөмж дэвшүүллээ. 

 

 

 

 

Зохиогч: “Ашид Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хувь хүний орлогын албан татвар, татварын эх үүсвэр
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах