card
Зохиогч: ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2023
Төрөл: Баримтат нэвтрүүлэг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, стратегийн өмгөөлөл, Дорнод, Халх гол, газрын тос
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

"Халх гол, Буйр нуур, Нөмрөгийн сав газрыг хамгаалах сан" ТББ эрх зүйн орчны боломжийг ашиглан нийтийн эрх ашгийг хэрхэн хамгаалсан талаар энэхүү нэвтрүүлэгт өгүүлнэ. Хуулийг сурталчлан, иргэдийн эрх зүйн боловсролд хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ иргэний нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагаа, нийгмийн оролцоог таниулах агуулгатай цувралын энэхүү дугаарыг Танд хүргэж байна. 

 

 

 

 

Зохиогч: ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2023
Төрөл: Баримтат нэвтрүүлэг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, стратегийн өмгөөлөл, Дорнод, Халх гол, газрын тос
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах