card
Зохиогч: ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2023
Төрөл: Баримтат нэвтрүүлэг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, стратегийн өмгөөлөл, Баянхонгор, Амьд хууль,
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

Орон нутгийн ТББ-ууд эрх зүйн орчны боломжийг ашиглан, төр, захиргааны хариуцлагыг нэмэгдүүлэх шинэлэг туршлага бий болгож буй тухай энэхүү нэвтрүүлэгт өгүүлнэ. Хуулийг сурталчлан, иргэдийн эрх зүйн боловсролд хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ иргэний нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагаа, нийгмийн оролцоог таниулах агуулгатай энэхүү дугаарыг хүлээн авна уу. 

 

 

 

Зохиогч: ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2023
Төрөл: Баримтат нэвтрүүлэг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, стратегийн өмгөөлөл, Баянхонгор, Амьд хууль,
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь