card
Зохиогч: Ш.Алтангадас, Ө.Эрдэнэ-Очир, Б.Бат-Эрдэнэ, У.Пэрэнлэйжамц
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэс баялгийн салбарын засаглал, Төсөв, Дагалдах хууль, Бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Сүүлийн жилүүдэд хууль тогтоох үйл ажиллагаанд баримтлах дэг журам алдагдаж, холбогдох тооцоо, судалгаа, олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохих ёсоор хийхгүй байх, хуулийн төсөлд тавигдах агуулгын болон хэлбэрийн шаардлагыг зөрчих явдал гарах боллоо. Тухайлбал, дагалдах хууль нэрээр анхдагч хууль, шинэчилсэн найруулга батлах, хуулийн үзэл баримтлалыг өөрчлөхуйц зарчмын шинжтэй томоохон өөрчлөлтийг нэмэлт өөрчлөлт хэлбэрээр оруулж байгаа нь хууль тогтоомжийн үр нөлөөг бууруулах, үндэсний эрх зүйн тогтолцооны системчлэлийг алдагдуулах эрсдэлтэй юм. Энэ байдал нь ялангуяа төсвийн хууль, түүний дагалдах хуулиудад илүүтэй ажиглагдах боллоо. Иймд төсвийн тухай хуулийн хамт өргөн баригдаж батлагдсан хуулиудад дүн шинжилгээ хийх замаар “дагалдах хууль” гэх ойлголтын агуулга, шалгуурыг нарийвчлан тодорхойлох зорилгоор энэхүү бодлогын шинжилгээг хийв. 

 

 

 

 

Зохиогч: Ш.Алтангадас, Ө.Эрдэнэ-Очир, Б.Бат-Эрдэнэ, У.Пэрэнлэйжамц
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэс баялгийн салбарын засаглал, Төсөв, Дагалдах хууль, Бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь