card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдал#ТөсвийнУдирдлагаИргэний боловсролдИнфографик2024

2024 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмж баталсан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн судалгаа - Инфографик

Зохиогч: Судлаач Д.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн  Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төслийг Улсын Их Хурал хэлэлцэх явцдаа хөрөнгө оруулалтын 209 төслийг шинээр хэрэгжүүлэхээр нэмж баталсан нь энэхүү судалгаанаас харагдлаа. Судалгааны хүрээнд Засгийн газраас 2023 оны 9 дүгээр сарын 29-нд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөл болон 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-нд батлагдсан  Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн жагсаалтыг хамруулав.

 

 

 

Зохиогч: Судлаач Д.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах