card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдал#ТөсвийнУдирдлагаИргэний боловсролдИнфографик2024

Аймгуудад хэрэгжүүлэхээр нэмж баталсан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн судалгаа - Инфографик

Зохиогч: Судлаач Д.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл, Аймгуудын хөрөнгө оруулалтын төсөл, инфографик
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн  Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төслийг Улсын Их Хурал хэлэлцэх явцдаа хөрөнгө оруулалтын 209 төслийг шинээр хэрэгжүүлэхээр нэмж баталснаас аймгуудад 162 төсөл шинээр хэрэгжүүлэхээр нэмж тусгасан байна.

 

 

 

 

 

Зохиогч: Судлаач Д.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл, Аймгуудын хөрөнгө оруулалтын төсөл, инфографик
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах