card
Зохиогч: Судлаач Д.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, инфографик
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Засгийн газраас 2023 оны 9 дүгээр сард өргөн мэдүүлсэн 2024 оны төсвийн төслийг Улсын Их Хурал хэлэлцэх явцдаа хөрөнгө оруулалтын 44 төсөл, арга хэмжээг нийслэлд шинээр хэрэгжүүлэхээр нэмсэн байна. Нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээнд нийт 75.2 тэрбум төгрөг олгох санхүүжилт баталжээ. 

 

 

 

 

 

Зохиогч: Судлаач Д.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, инфографик
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах