card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудалСудалгаа2024

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа

Зохиогч: Доктор Д.Больтогтох ахлагчтай судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг, Хөдөлмөр эрхлэлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү судалгаагаар хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд боловсрол, нас, статус буюу өрхийн гишүүний үүрэг болон дүүрэг, хороонд ажил хайгчаар бүртгүүлсэн байдал зэрэг хүчин зүйл нөлөөлж байгаа нь ажиглагдсан байна. Судалгаанд нийслэлийн 9 дүүргийн хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн гишүүдийг хамруулсан байна. Судлаачдын зүгээс өрхийн хөдөлмөрийн насны гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэсэн арга хэмжээний талаар гаргасан зөвлөмжтэй танилцана уу. 

 

Зохиогч: Доктор Д.Больтогтох ахлагчтай судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг, Хөдөлмөр эрхлэлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах