card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудалСудалгаа2024

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн салбар дахь гарааны бизнест импортын нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдуулалтыг боловсронгуй болгох боломж

Зохиогч: Д.Нарантуяа (Ph.D) дэд профессор, Д.Лхамжав (LLM), Д.Дайриймаа (MBA)
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, ждү, жижиг дунд бизнес эрхлэлт, НӨАТ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү судалгаагаар жижиг, дунд үйлдвэрлэлд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон импортын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын үзүүлж буй ачаалал болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замын талаар судалж, уг татварын ногдуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр зөвлөмж гаргасныг сонирхогч талуудад хүргэж байна.   

 

 

 

 

 

Зохиогч: Д.Нарантуяа (Ph.D) дэд профессор, Д.Лхамжав (LLM), Д.Дайриймаа (MBA)
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, ждү, жижиг дунд бизнес эрхлэлт, НӨАТ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах