card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдал#ТөсвийнУдирдлагаСудалгаа2024

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам

Зохиогч: “Монголын эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төв” ТББ-ын С.Баттулга ахлагчтай баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү судалгаагаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн төлөвлөлт болон хэрэгжилтийг авч үзэн, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр зөвлөмж гаргасныг сонирхогч талуудад хүргэж байна. 

 

 

 

 

 

Зохиогч: “Монголын эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төв” ТББ-ын С.Баттулга ахлагчтай баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах