card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэхАрдчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх#Сонгууль#СонгуулийнАжиглалтИргэний боловсролдВидео2024

Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээ УИХ-ын сонгуульд мониторинг хийнэ

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Хэвлэлийн хурал - Видео
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгуулийн ажиглалт, мониторинг, УИХ-ын сонгууль
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

 

 

 

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Хэвлэлийн хурал - Видео
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгуулийн ажиглалт, мониторинг, УИХ-ын сонгууль
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь