card
Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Подкаст
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгогчийн боловсрол, УИХ-ын сонгуулийн ажиглалт, мониторинг
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээнээс бэлтгэн хүргэж буй цуврал подкастыг энэхүү холбоосоор үзэх боломжтой.

"Сонгуулийн манаанд" дугаар-5 Сонгуулийн автоматжуулсан систем 

Иргэний нийгмийн ажиглагч нар хэрхэн ажилладаг вэ?

Шударга сонгуулийн төлөө Иргэний нийгмийн хяналт сүлжээ хэрхэн ажилладаг вэ?

Сонгуулийн үеийн сошиал медиа мониторинг

Сонгогчдын нэрийн жагсаалт ба гадаадад байгаа сонгогч 

Иргэд хэрхэн саналаа өгөх вэ?

 

 

 

 

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Подкаст
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгогчийн боловсрол, УИХ-ын сонгуулийн ажиглалт, мониторинг
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь