card
Хүний эрхЭрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжихНийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ХуулийнШүүмжСудалгаа2024

Газрын хэвлийн баялаг ашиглахтай холбоотой Засгийн газар ба орон нутгийн чиг үүргийн хуваарилалт

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Д.Сүнжид, Хууль зүйн ухааны доктор Судалгааны багийн зөвлөх: А.Бямбажаргал, Хууль зүйн ухааны доктор Судалгааны багийн зөвлөх: Н.Баярмаа, Хууль зүйн ухааны доктор Судлаач: Г.Сурахбаяр, хууль зүйн докторант Судлаач: Э.Эрдэнэхишиг, хууль зүйн докторант Судлаач: Б.Гаваа, хууль зүйн магистр
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэс баялгийн салбарын засаглал, бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газарт саяхан танилцуулсан билээ. Тэгвэл энэ удаагийн эрх зүйн шинэчлэл нь салбарынхны дунд олон жил маргаан дэгдээн яригдсаар буй орон нутгийн харилцааны асуудлыг шийдэж чадах болов уу?

Газрын хэвлийн баялаг ашиглахтай холбоотой Засгийн газар, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг үүргийн давхардал, тодорхойгүй байдлаас үүдэн орон нутагт тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, нутгийн захиргаа, иргэдийн дунд үл ойлголцол үүсэх нь нийтлэг. Тэгвэл энэхүү судалгаагаар газрын хэвлийн баялаг ашиглах тухай шийдвэр гаргах тогтолцоо, түүнд оролцогч талуудын чиг үүргийн хуваарилалт, төслийн нөлөөлөлд өртөх иргэдийн зохистой оролцооны түвшнийг Үндсэн хууль, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн харилцан шүтэлцээнд авч үзэн тодорхойлохыг зорив. 

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Д.Сүнжид, Хууль зүйн ухааны доктор Судалгааны багийн зөвлөх: А.Бямбажаргал, Хууль зүйн ухааны доктор Судалгааны багийн зөвлөх: Н.Баярмаа, Хууль зүйн ухааны доктор Судлаач: Г.Сурахбаяр, хууль зүйн докторант Судлаач: Э.Эрдэнэхишиг, хууль зүйн докторант Судлаач: Б.Гаваа, хууль зүйн магистр
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэс баялгийн салбарын засаглал, бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь