card
Зохиогч: Монгол Улсын Засгийн газар
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2004
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол орны усны нөөц
Хөтөлбөр: *

Монгол орны усны нөөц, тоо баримт ба бодлогын талаарх мэдээллийг уншина уу. 

Зохиогч: Монгол Улсын Засгийн газар
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2004
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол орны усны нөөц
Хөтөлбөр: *