card
Зохиогч: Судлаач: Ц.Батсүх, А.Батпүрэв, Д.Ганбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Уул уурхайн орлогын менежментийн макро бодлого ба институциональ тогтолцоо
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Эдийн засгийн тогтворгүй байдал нь нийгмийн тогтвортой байдал, урт хугацааны хөгжлийг хангаж нөхцөл байдал руу хөтлөж буй нь өнөөдрийн манай улсын өмнө тулгараад байгаа маш том сорилт юм. Тиймээс үүнийг арилгахын тулд байгалийн баялгийн, тэр дундаа уул уурхайн орлогын менежментийн ямар бодлого, арга хэрэгслийг ашиглах боломж байгааг энэхүү бодлогын судалгааны ажлын хүрээнд гаргаж ирэхийг зорилоо.

Зохиогч: Судлаач: Ц.Батсүх, А.Батпүрэв, Д.Ганбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Уул уурхайн орлогын менежментийн макро бодлого ба институциональ тогтолцоо
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь