card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдал2010Судалгаа

Монголд малчдын тогтвортой амжиргааг тэдний хамтын үйл ажиллагаагаар дээшлүүлэх нь

Зохиогч: Ө.Батсайхан, Ханс П.Бинсвангер-Мкхизе, Раффаел Химмелсбах, Карл Шүүлер
Хэвлэн нийтэлсэн: Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголд малчдын тогтвортой амжиргааг тэдний хамтын үйл ажиллагаагаар дээшлүүлэх нь
Хөтөлбөр: *

Мал аж ахуйн салбар Монгол Улсын үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 20,6 хувийг үйлдвэрлэж, ажиллах хүчний бараг 40 хувь нь тэнд ажиллаж байна. Тус улсад нүүдлийн болон хагас нүүдлийн чиглэлээр цөлөөс эхлээд үржил шимт ойт хээр хүртэл экологийн бүх бүсэд төрөл бүрийн хэлбэрээр мал маллаж байна. Дэлхийн II дайны дараагаас эрчимтэй эхэлсэн аж үйлдвэрийн хөгжил, хотжих үйл явцтай зэрэгцэн хөдөөд эдийн засгийн хувь идэвхийтэй хүн амын эзлэх хувь эрс буурсан. Гэвч 1990-ээд оны эхээр төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засагт шилжих шилжилтийн үед энэ хандлага эсрэгээр өөрчлөгдсөн байна.

 

Зохиогч: Ө.Батсайхан, Ханс П.Бинсвангер-Мкхизе, Раффаел Химмелсбах, Карл Шүүлер
Хэвлэн нийтэлсэн: Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголд малчдын тогтвортой амжиргааг тэдний хамтын үйл ажиллагаагаар дээшлүүлэх нь
Хөтөлбөр: *