card
Зохиогч: Судалгааны баг: С.Цэдэндорж, Ж.Бямба-Юу, М.Дагва
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Уурхайн хаалт: Эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь - Судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

2008 оны дүн мэдээгээр Монгол Улсад ашигт малтмал хайх, олборлох 5,160 тусгай зөвшөөрөл олгогдоод байгаагийн 1,096 (408,407.2 га) нь ашиглалтын, 4,064 (47,600,537.8 га) нь хайгуулын тусгай зөвшөөрөл байна. Янз бүрийн эх сурвалжид Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 30-60 хувьд нь ашиглалтын юмуу хайгуулын лиценз олгогдоод байгаа мэдээлэл дурьдагдсан байдаг. Эргэж сэргэхгүй байгалийн баялаг болох ашигт малтмалыг олборлох үйл ажиллагаа нь эхлэл, төгсгөлтэй учир уул уурхайн хаалтын иж бүрэн зохицуулалтын механизмыг урьдчилан бий болгосон байх шаардлагатай гэж үзэж, уг зохицуулалтыг бий болгох, нэвтрүүлэх хэрэгцээ, боломж, арга замыг тодорхойлохыг судалгааны зорилго болгон дэвшүүлсэн юм.

Зохиогч: Судалгааны баг: С.Цэдэндорж, Ж.Бямба-Юу, М.Дагва
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Уурхайн хаалт: Эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь - Судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь