card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2005Ном

Хүний хөгжил-нийгмийн бодлого

Зохиогч: Эмхэтгэсэн: Ё.Нямдаваа, Ц.Давхарбаяр, С.Болормаа, А.Дугармаа, Э.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Академи
Он: 2005
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МУ-ын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулсан Залуу судлаачдын үндэсний анхны форумын Нийгмийн бодлогын салбар хуралдааны илтгэлүүд
Хөтөлбөр: *

"Нийгмийн бодлогын салбарт хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, стратеги, үйл ажиллагааг Үндсэн хуулийн болон салбарын эрх зүйн орчинтой уялдуулах, нийгмийн бодлогын салбарын хамгийн тулгамдсан асуудлуудын нэг нь ажилгүйдэл, ядуурал бөгөөд үүнийг болон бусад асуудлыг шийдвэрлэхэд боловсролын үүрэг нөлөөг нэмэгдүүлж боловсролоор дамжуулан нийгмийн бодлогын асуудлыг шийдэх стратеги  хэрэгжүүлэхэд оршино." Илтгэлүүдийг энэхүү эмхэтгэлээ хүлээн авна уу. 

Зохиогч: Эмхэтгэсэн: Ё.Нямдаваа, Ц.Давхарбаяр, С.Болормаа, А.Дугармаа, Э.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Академи
Он: 2005
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МУ-ын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулсан Залуу судлаачдын үндэсний анхны форумын Нийгмийн бодлогын салбар хуралдааны илтгэлүүд
Хөтөлбөр: *