card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2004Судалгаа

Боловсролын салбарын өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлал

Зохиогч: Ц.Нямхүү, Ж.Сүнжидмаа, П.Наранцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: боловсролын салбарын өөрчлөлт, боловсролын тухай хууль, боловсролын эрх зүйн орчин, боловсролын салбарын хувьчлал, боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаа, боловсролын салбарын төсөв, боловсролын салбарын шинэчлэл
Хөтөлбөр: *

Боловсролын салбарын өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлалын хэрэгжилтийг цаашид сайжруулах асуудлыг ТӨХ, БСШУЯ-ны мэргэжилтнүүд боловсролын салбарын байгууллага бүрийн тодорхой онцлогт нь тохирсон хувьчлалын дүрэм, журмыг дахин боловсруулах шаардлагатай холбон тайлбарлаж байна. Ийнхүү Монголын боловсролын салбарт төрийн өмчийн сургуулиуд хувьчлагдах үйл явц эхлэлийн төдий байгаа ч боловсролын чанарын баталгаа, сургалтын төлбөрийн түвшин, суралцагсдын нийгмийн баталгаа зэрэг боловсролын үйлчилгээний түлхүүр асуудлууд улам хурцаар тавигдаж байна.

 

Зохиогч: Ц.Нямхүү, Ж.Сүнжидмаа, П.Наранцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: боловсролын салбарын өөрчлөлт, боловсролын тухай хууль, боловсролын эрх зүйн орчин, боловсролын салбарын хувьчлал, боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаа, боловсролын салбарын төсөв, боловсролын салбарын шинэчлэл
Хөтөлбөр: *