card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдал2004Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Эрүүл мэндийн салбарын өөрчлөлт шинэчлэл, хувьчлал

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, Эдийн Засгийн Бодлого Судлал Нийгэмлэгийн хамтарсан судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эрүүл мэндийн салбарын өөрчлөлт, эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл, эрүүл мэндийн салбарын хувьчлал, эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр: *

Эрүүл мэндийн салбарыг хувьчлах ажил эрчимжиж буй өнөө үед өмнө ньхувьчлагдсан байгууллагуудын хувьчлалын үйл явц, хэрэгжилт, хувьчлагдсанаас хойш гарч буй өөрчлөлтүүд, ахиц дэвшил, алдаа дутагдал, хувьчлах үйл явцын давуу болон сул талыг судалж, цаашдын бодлого шийдвэр гаргалтанд тусгах явдал нэн чухал юм . 

Судалгааны баг эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрлэл, хуваарилалт болон эмчилгээ, үйлчилгээний хувьчлагдсан байгуулагуудаас төлөөлүүлэн “ Эмийн үйлдвэр ” компани, “ Монголэмимпекс ” компани, “ Баянзүрх ” эмнэлэгийн хувьчлах үйл явц, хувьчлалын хүрээнд гарсан зөрчилтэй асуудал, бэрхшээл, хувьчлалын дараа бий болсон болон хүлээгдэж буй үр дүнгүүдийг кейс судалгаагаар , эрүүл мэндийн салбарын хувьчлал, бодлого, хууль эрх зүйн орчинг хөтөлбөр, баримт материалуудад тулгуурлан судаллаа.

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, Эдийн Засгийн Бодлого Судлал Нийгэмлэгийн хамтарсан судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эрүүл мэндийн салбарын өөрчлөлт, эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл, эрүүл мэндийн салбарын хувьчлал, эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр: *