card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2004Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Соёл, урлагийн салбарын өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлал

Зохиогч: Д.Батжаргал, Ц.Даваадорж, Д.Болормаа, Б.Түвшинжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: соёл урлагийн байгууллага, соёл урлагын салбарын хувьчлал, соёл урлагын эрх зүйн орчин, соёлын хууль, Монгол улсын соёл урлагийн бодлого, хүүхэд залуучуудын театр
Хөтөлбөр: *

Уг судалгааны ажлын хүрээнд нийгмийн салбарын 40 гаруй байгууллага, 2500 гаруй хүний туршлага, санал бодлыг судаллаа. Соёл урлагийн ажилтнууд, иргэд, төрийн захиргааны байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд болон бусад сонирхлын бүлгүүдийн төлөөлөл энэхүү судалгаанд хамрагдсан.Судалгааг баримт материалд шинжилгээ хийх, хувьчлалын явцыг түүхэн дарааллын дагуу магадлан нягтлах, ажиглалт, сурвалжлага хийх, санал асуулга явуулах зэрэг аргыг ашиглан хийлээ.

Зохиогч: Д.Батжаргал, Ц.Даваадорж, Д.Болормаа, Б.Түвшинжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: соёл урлагийн байгууллага, соёл урлагын салбарын хувьчлал, соёл урлагын эрх зүйн орчин, соёлын хууль, Монгол улсын соёл урлагийн бодлого, хүүхэд залуучуудын театр
Хөтөлбөр: *