card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоЭрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүх2004Судалгаа

Эрх зүйн тасралтгүй боловсролын чанарыг сайжруулах нь

Зохиогч: Америкийн хуулийн хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эрх зүйн тасралтгүй боловсрол, эрх зүйн боловсрол, эрх зүйн тасралтгүй боловсролын бүтэц, эрх зүйн тасралтгүй боловсролын чанар, эрх зүйн тасралтгүй боловсролын үнэлгээ
Хөтөлбөр: *

Эрх зүйн тасралтгүй боловсролын чанарыг сайжруулах журмуудын хураангуйг хүлээн авна уу.

Зохиогч: Америкийн хуулийн хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эрх зүйн тасралтгүй боловсрол, эрх зүйн боловсрол, эрх зүйн тасралтгүй боловсролын бүтэц, эрх зүйн тасралтгүй боловсролын чанар, эрх зүйн тасралтгүй боловсролын үнэлгээ
Хөтөлбөр: *