card
Ардчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2009Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэм#НийтийнСонсгол#ИргэдийнОролцооИргэний боловсролдГарын авлага

Нээлттэй сонсгол: Бодлого боловсруулах үйл явцад оролцох иргэдийн гарын авлага

Зохиогч: Трой Сонненберг, Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй сонсгол: Бодлого боловсруулах үйл явцад оролцох иргэдийн гарын авлага
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Хууль тогтоох үйл явцад иргэдийн оролцоог хангах нь ардчиллын тулгуур зарчмуудын нэг юм. Нийтийн эрх ашигт нийцсэн, удаан хугацаанд тогтвортой хэрэгжиж чадахуйц хууль боловсруулан гаргахад иргэдийн оролцоо чухал үндэс суурь болдог. Тиймээс энэ зарчмыг Монгол Улсын Үндсэн хуульд баталгаажуулсан билээ. Иргэд ийнхүү Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийнхээ дагуу төрөөс гаргаж буй бодлого шийдвэрийн талаар санал шүүмж гаргаж, байр сууриа илэрхийлэн оролцох үр дүнтэй арга замын нэг нь нээлттэй сонсгол юм. Нээлттэй сонсгол гэж юу болох, түүнд хэрхэн үр бүтээлтэй оролцох талаар иргэдэд зориулсан гарын авлага бэлтгэн Та бүхэнд толилуулж байна. 

 

Зохиогч: Трой Сонненберг, Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй сонсгол: Бодлого боловсруулах үйл явцад оролцох иргэдийн гарын авлага
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь