card
Зохиогч: А. Пагма, Г. Цог-Өрнөх
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: улсын төсвийн үйл явц, төсвийн үйл ажиллагаа, төсвийн бодлого, улсын төсвийн зарцуулалт, улсын төсвийн алдагдал, төсвийн хэрэгжилт
Хөтөлбөр: *

Улсын төсвийн үйл явц -иргэдэд зориулсан гарын авлага

Зохиогч: А. Пагма, Г. Цог-Өрнөх
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: улсын төсвийн үйл явц, төсвийн үйл ажиллагаа, төсвийн бодлого, улсын төсвийн зарцуулалт, улсын төсвийн алдагдал, төсвийн хэрэгжилт
Хөтөлбөр: *