card
2004Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоИргэний боловсролдГарын авлага

Газрын харилцааны шинэтгэл (Иргэдэд зориулсан хөтөч)

Зохиогч: М.Ариунболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын газрын харилцаа, газрын шинэтгэл, газар ашиглалт, газрын тухай хууль, газар эзэмших эрх, газар өмлөх иргэний эрх, газрын татвар төлбөр
Хөтөлбөр: *

Эл гарын авлага юуны түрүүн иргэн та газрын харилцаанд бүрэн мэдээлэлтэйгээр оролцох боломжыг хангахыг зорьж буй. Түүнчлэн тухайн сэдвээр судалгаа хийдэг гадаад, дотоодын эрдэмтэн судлаач, оюутан сурагч, шийдвэр гаргах түвшний хийгээд Монголд хандивлагч байгууллагын хүмүүс зэрэг тухайн сэдвийг сонирхсон хэн хүн ашиглаж болно. Гарын авлагыг бид монгол хэлнээс гадна англи хэл дээр хэвлүүлж буйгаа сонордуулъя. Гарын авлагаас газар эзэмших, ашиглах өмчлөх эрхтэй холбогдох хялбарчилсан тайлбар, арилжаа худалдаа болон бусад харилцаанд оролцох боломж зэрэг төрөл бүрийн амьдралд Тань тустай асуудлаар мэдээлэл авч болно.

Зохиогч: М.Ариунболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын газрын харилцаа, газрын шинэтгэл, газар ашиглалт, газрын тухай хууль, газар эзэмших эрх, газар өмлөх иргэний эрх, газрын татвар төлбөр
Хөтөлбөр: *