card
Зохиогч: Орч. Б.Батбаяр, Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн асуудлаар бичих нь, бизнесийн асуудлаар бичих нь, сэтгүүлчдэд зорилусан гарын авлага, эдийн засаг бизнесийн асуудлаар сурвалжлах
Хөтөлбөр: *
Эдийн засаг, бизнесийн асуудлаар бичих нь / сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага/
Зохиогч: Орч. Б.Батбаяр, Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засгийн асуудлаар бичих нь, бизнесийн асуудлаар бичих нь, сэтгүүлчдэд зорилусан гарын авлага, эдийн засаг бизнесийн асуудлаар сурвалжлах
Хөтөлбөр: *