card
Зохиогч: Боловсруулсан Д.Цолмон, Л.Лувсанжамц, Л.Баян-Алтай
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хууль батлан гаргах үйл явц, иргэнийн хуулийн мэдлэг, хууль боловсруулалт, хуулийн тухай ойлголт, хуулийн төсөл боловсруулалт, хууль бүтээх үйл ажиллагаанд иргэний оролцоо
Хөтөлбөр: *

“Хууль хэрхэн гардаг” тухай гарын авлага нь иргэдэд хууль, эрх зүйн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, хууль батлан гаргах үйл явц, тэдгээрт иргэд хэрхэн оролцох боломжийн талаар өгүүлж, иргэдийн хуулиа дээдлэн, төрийнхөө үйл хэрэгт тус нэмэр болж амьдрах сэтгэлгээг дэмжихэд өчүүхэн төдий хувь нэмэр оруулах зорилгоор бүтээгдсэн билээ.

Зохиогч: Боловсруулсан Д.Цолмон, Л.Лувсанжамц, Л.Баян-Алтай
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хууль батлан гаргах үйл явц, иргэнийн хуулийн мэдлэг, хууль боловсруулалт, хуулийн тухай ойлголт, хуулийн төсөл боловсруулалт, хууль бүтээх үйл ажиллагаанд иргэний оролцоо
Хөтөлбөр: *