card
Зохиогч: Д.Дүгэржав, Л.Бямбаа, М.Алтангэрэл, С.Цэмбэлмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэн ба татвар - Татвар төлөгчдөд зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Нээлттэй Нийгэм Форумаас бодлого боловсруулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ил тод байдал, хариуцлагын тогтолцоог хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тодорхой сэдвүүдээр иргэдэд зориулсан гарын авлага боловсруулан гаргаж байгаа билээ. Энэхүү цуврал номын нэг болох “Иргэн ба татвар” гарын авлагыг Танд өргөн барьж байна. 

 

Зохиогч: Д.Дүгэржав, Л.Бямбаа, М.Алтангэрэл, С.Цэмбэлмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэн ба татвар - Татвар төлөгчдөд зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах