card
Ардчилсан сайн засаглал2005Судалгаа

Үндэсний ба нутгийн удирдлагын чиг үүргийн зохистой хуваарилалт

Зохиогч: Л. Лувсанжамц
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нутгийн удирдлага, төсвийн орлогын хуваарилалт, засгийн газар хоорондын орлогын хуваарилалт, орон нутгийн эрх мэдэл, орон нутгийн төсвийн хувиарлалт
Хөтөлбөр: *

Судалгааны ажлын гол зорилго нь Монгол Улсын төв Засгийн газар болон орон нутгийн удирдлага, тэдгээрийн үүрэг роль, эрх мэдлийн хуваарилалт, төсвийн харилцааны өнөөгийн нөхцөл байдал, практикт тохиолдож буй бэрхшээлтэй асуудлуудыг тодорхойлохыг хичээн, тэдгээр асуудлуудыг олон улсын нийтлэг хандлагын дагуу өөрчлөх боломжийн талаар зөвлөмж боловсруулахад чиглэгдсэн болно.
 

Зохиогч: Л. Лувсанжамц
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нутгийн удирдлага, төсвийн орлогын хуваарилалт, засгийн газар хоорондын орлогын хуваарилалт, орон нутгийн эрх мэдэл, орон нутгийн төсвийн хувиарлалт
Хөтөлбөр: *