card
Зохиогч: Н.Туяа, Д.Ганзориг, Р.Энхтүвшин, Ц.Давхарбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төлбөрийн чадваргүй иргэд, хууль зүйн туслалцаа, иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, өмгөөллийн туслалцаа
Хөтөлбөр: *

Энэхүү гарын авлага нь өмгөөллийн үйлчилгээний асуудлаар иргэдэд чухал шаардлагатай мэдээллийг хялбаршуулсан хэлбэрээр хүргэн улмаар иргэдийн өмгөөлүүлэх болон төлбөрийн чадваргүй иргэдийн үнэ төлбөргүй эрх зүйн туслалцаа авах эрхээ эдлэхэд хөтөч болох зорилготой. Гарын авлагад төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой өмгөөлөгчдийн жагсаалт болон эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлдэг бусад байгууллагуудын лавлагаа танилцуулгыг багтаасан болно.

Зохиогч: Н.Туяа, Д.Ганзориг, Р.Энхтүвшин, Ц.Давхарбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төлбөрийн чадваргүй иргэд, хууль зүйн туслалцаа, иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, өмгөөллийн туслалцаа
Хөтөлбөр: *