card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчилсан сайн засаглал2006Судалгаа

Монголын ардчилал ба улс төрийн намууд

Зохиогч: Судлаач Э. Гэрэлт-Од
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2006
Төрөл: Судалгааны өгүүлэл
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: монголын ардчилал, улс төр ба ардчилал, улс төрийн систем, улс төрийн нам
Хөтөлбөр: *

Судалгааны баримт тулгуурлан бичсэн энэ өгүүлэлдээ зохиогч ардчилал болон улс төрийн намуудын хамаарал, монгол дахь ардчилсан үйл явц, олон намын тогтолцооны төлөвшлийн явцад үүсээд буй ноёрхогч нам ба дагуул намууд гэж юу болох, ноёрхогч намын онцлог, улс төрийн системд үзүүлж буй сөрөг нөлөө, бодлого үйл ажиллагааны онцлог шинжүүд болон намын системийн хандлага, намууд хоорондын хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөн, намуудын дотоод, гадаад ардчиллыг тодруулахыг зорьжээ. Судалгааны өгүүллийг Улстөрийн Боловсролын Академийн судлаач, МУБИС-ийн багш Э. Гэрэлт-Од бичжээ. 

Зохиогч: Судлаач Э. Гэрэлт-Од
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2006
Төрөл: Судалгааны өгүүлэл
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: монголын ардчилал, улс төр ба ардчилал, улс төрийн систем, улс төрийн нам
Хөтөлбөр: *