card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоАрдчилсан сайн засаглал2005Судалгаа

Хууль тогтоох үйл ажиллагаан дахь судалгаа, шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлэх нь

Зохиогч: Зориг сан
Хэвлэн нийтэлсэн: Зориг сан, Азийн сан
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хууль тогтоол, гинсбургийн үндэслэгээ, хуулийн заалт, улсын их хурлын гишүүд, захирагааны албан хаагчид
Хөтөлбөр: *

АНУ-ын Азийн сангийн засаглалыг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Иллинойсын их сургуулийн профессор Томас Гинсбургийг урьж “Хууль тогтоох ажиллагаан дахь судалгаа, шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлэх” талаар судалгаа хийлгэж, зөвлөмж гаргуулсан бөгөөд Азийн Сан, Зориг Сан хамтран эл зөвлөмжийн үндэслэлийг шалгах, амьдралд хэрэгжүүлэх бололцоог судлах талаар дагах “follow up” судалгааны ажлыг хийсэн байна. Судалаагын явцад төр засаг, эрдэмтэн мэргэд, судлаачдын дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүлж санал бодлыг авч байсан ба Төрийн ордонд уулзалт, семинар зохион байгуулж эцсийн үр дүнг танилцуулжээ.

Зохиогч: Зориг сан
Хэвлэн нийтэлсэн: Зориг сан, Азийн сан
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хууль тогтоол, гинсбургийн үндэслэгээ, хуулийн заалт, улсын их хурлын гишүүд, захирагааны албан хаагчид
Хөтөлбөр: *