card
2006Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоМонитор

“Төсвийн хүү торгуулийн орлогын бүрдүүлэлтийн мониторинг” тайлан

Зохиогч: Нийгмийн Дэвшил Эмэгтэйчүүд Хөдөлгөөн, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төсвийн хүү, төрийн үйлчилгээ, төсвийн орлогын бүтэц, мониторинг
Хөтөлбөр: *

Улсын төсвийн татварын бус орлогын нэг үзүүлэлт болох хүү торгуулийн орлого нь өндөр хувиар давж биелж байгаа нь төсвийн бусад тасарсан орлого болон төсөвт төлөвлөгдөөгүй зардлыг нөхөх нөхөөс болж байгаа нь уг мониторингийн явцад харагджээ. Хүү торгуулийн орлогыг татварын алба, мэргэжлийн хяналтын газар, цагдаагийн газар, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллага, онцгой байдлын алба, аудит, иргэний бүртгэл мэдээллийн алба зэрэг арав орчим байгууллага төсөвт төвлөрүүлдэг юм байна.  Энэхүү мониторингийг Нийгмийн Дэвшил Эмэгтэйчүүд Хөдөлгөөн Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр зургаан сарын хугацаанд хэрэгжүүллээ.

Зохиогч: Нийгмийн Дэвшил Эмэгтэйчүүд Хөдөлгөөн, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төсвийн хүү, төрийн үйлчилгээ, төсвийн орлогын бүтэц, мониторинг
Хөтөлбөр: *