card
Зохиогч: Судалгааны ба Л.Мөнхцэцэг, Л.Лувсанжамц, Л.Золзаяа, О.Тунгалаг, Г.Бат-Эрдэнэ, Б.Оюунгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: иргэдийн оролцоо, өргөдөл гомдол шийдвэрлэхтэй холбоотой хууль тогтоомж, өргөдөл гомдол гаргах, хэнд өргөдөл гомдол гаргах вэ, өргөдөл хэрхэн бичих вэ, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх
Хөтөлбөр: *

Нээлттэй Нийгэм Форумаас иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ил тод байдал, хариуцлагын тогтолцоог хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор иргэдэд зориулсан цуврал хөтөч бэлтгэн гаргаж байгаа юм. Эдгээрийн нэг болох “Өргөдөл гомдлоо хэрхэн гаргах вэ” гарын авлага нь иргэд хувьдаа болон төрийн бодлогын асуудлаар өргөдөл гомдол гаргах, түүнийг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл явцын талаар иж бүрэн мэдээллийг тодорхой тохиолдолд ашиглах загвар жишээний хамт агуулсан болно. 

Зохиогч: Судалгааны ба Л.Мөнхцэцэг, Л.Лувсанжамц, Л.Золзаяа, О.Тунгалаг, Г.Бат-Эрдэнэ, Б.Оюунгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: иргэдийн оролцоо, өргөдөл гомдол шийдвэрлэхтэй холбоотой хууль тогтоомж, өргөдөл гомдол гаргах, хэнд өргөдөл гомдол гаргах вэ, өргөдөл хэрхэн бичих вэ, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх
Хөтөлбөр: *