card
2007Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэмСудалгаа

Орон нутгийн шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн оролцоо

Зохиогч: Д.Бямбажав, С.Түмэндэлгэр
Хэвлэн нийтэлсэн: ТАН төсөл, Мерси Кор Монгол ОУБ
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нутгийн удирдлагын байгууллагууд, иргэдийн оролцоо, иргэний нийгмийн оролцоо, бодлого боловсруулах шийдвэр гаргах үйл явц, орон нутгийн удирдлагын эрх зүйн зохицуулалт, төрийн удирдлага, орон нутгийн хөгжил
Хөтөлбөр: *

Орон нутгийн удирдлагын бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн үр нөлөө бүхий оролцоо хангагдаж чадахгүй байна. Уг асуудал нь төрийн удирдлагын төвлөрөл, орон нутгийн нийгэм, эдийн засаг, соёлын зэрэг олон хүчин зүйлстэй холбоотой хэдий ч судалгааны дүнд үндэслэн орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх бодлогын зөвлөмжийг санал болгож байна. 

 

Зохиогч: Д.Бямбажав, С.Түмэндэлгэр
Хэвлэн нийтэлсэн: ТАН төсөл, Мерси Кор Монгол ОУБ
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: нутгийн удирдлагын байгууллагууд, иргэдийн оролцоо, иргэний нийгмийн оролцоо, бодлого боловсруулах шийдвэр гаргах үйл явц, орон нутгийн удирдлагын эрх зүйн зохицуулалт, төрийн удирдлага, орон нутгийн хөгжил
Хөтөлбөр: *