card
Зохиогч: Бэлтгэсэн: НҮБ-ын АҮХБ-ын зөвлөх Хай Нгуен Тан, Орчуулсан: Д.Цэцэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын өрсөлдөх чадвар, аж үйлдвэрийн салбарын хөгжил, аж үйлдвэрийн салбарын бодлого, боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар, ноос ноолуурын салбарын өрсөлдөх чадвар, арьс ширний салбарын өрсөлдөх чадвар, махны салбарын өрсөлдөх чадвар
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

МУ-ын ҮХЯ, НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллагатай хамтран хийсэн энэхүү үнэлгээг 2005 оны байдлаар гаргасан бөгөөд ННФ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хэвлүүлсэн юм. Дэлхийн 155 улсын Аж үйлдвэрийн өрсөлдөх чадварын индексээрээ МУ доод хэсэгт буюу 148-р байранд Ботсвана, Этиоп, Бурунди, Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс, Тонга, Коморын арлууд, Мали улсуудын өмнө оржээ. Түүнчлэн Аж үйлдвэрийн хөгжил болон экспортын үзүүлэлтээрээ “шинэ азийн барууд”-аас хоцорч байгаа мөртлөө боловсролын салбар дахь ололтоороо Малайз, Тайландын түвшинд байна. Энэхүү судалгааг Монгол Улсын Аж үйлдвэрийн салбар, дэд салбарын урьдчилсан үнэлгээг гаргах, улмааар ҮХЯ-аас аж үйлдвэрийн хөгжлийн дунд хугацааны болон хэтийн стратегийг боловсруулахад шаардлагатай мэдээллээр хангах зорилгоор хийжээ.

Зохиогч: Бэлтгэсэн: НҮБ-ын АҮХБ-ын зөвлөх Хай Нгуен Тан, Орчуулсан: Д.Цэцэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын өрсөлдөх чадвар, аж үйлдвэрийн салбарын хөгжил, аж үйлдвэрийн салбарын бодлого, боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар, ноос ноолуурын салбарын өрсөлдөх чадвар, арьс ширний салбарын өрсөлдөх чадвар, махны салбарын өрсөлдөх чадвар
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах