card
2007Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Татвар хураах механизм - Бодлогын судалгаа

Зохиогч: Судлаач: ХҮДС-ийн багш, ТИНЗ нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал, Доктор Ph.D Г.Алтанзаяа, Судалгааны зөвлөх: ТЕГ-ын татвар хураалтын хэлтсийн дарга
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: татвар хураах механизм, татварын тогтолцоо, татвар хураалтын зохион байгуулалт, татварын тухай хууль, татварын бодлого, татварын албаны зардал, татвар хураалтын эрх зүйн орчин
Хөтөлбөр: *

Монгол Улсад бүртгэлтэй нийт аж ахуйн нэгжийн 40 орчим хувь нь орлогын албан татварыг их бага хэмжээгээр төлдөг ба нийт татвар төлөгчдийн хоёр хүрэхгүй хувь нийт төлөгдөж буй орлогын албан татварын 96 хувийг бүрдүүлдэг байна. Түүнчлэн аж ахуйн нэгжүүд татварт зориулан тайлан гаргах, эсвэл орлогын албан татвар төлөхгүй байх боломжид нийцүүлэн тайлагнадаг ба татварын байцаагчдын 80 орчим хувь нь аж ахуйн нэгжийн татварыг хураалтын үйл ажиллагаанд ажилладаг болохыг судалгааны дүн харуулжээ. 

Зохиогч: Судлаач: ХҮДС-ийн багш, ТИНЗ нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал, Доктор Ph.D Г.Алтанзаяа, Судалгааны зөвлөх: ТЕГ-ын татвар хураалтын хэлтсийн дарга
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: татвар хураах механизм, татварын тогтолцоо, татвар хураалтын зохион байгуулалт, татварын тухай хууль, татварын бодлого, татварын албаны зардал, татвар хураалтын эрх зүйн орчин
Хөтөлбөр: *