card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэлАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2007#МэдээллийнИлТодБайдал#МэдэхЭрхСудалгаа

Хэвлэлийн өөрийгөө зохицуулах механизм буюу Хэвлэлийн Консулуудыг харьцуулсан судалгаа

Зохиогч: ННФ, ХЗДХЯ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэвлэлийн өөрийгөө зохицуулах механизм буюу Хэвлэлийн Консулуудыг харьцуулсан судалгаа
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Дани, Их Британи, Недерланд, Швед, Босни-Герциговинийн Хэвлэлийн Консулын жишээ -Эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын Хууль зүй, Дотоод Хэргийн яамнаас Хэвлэл, мэдээллийн Эрх чөлөөний тухай хуулийн хэрэгжилтийг эргэн харж, зарим нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар судалж байна. Энд хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг хандуулж сэтгүүлчдийн мэргэжлийн ашиг сонирхлыг хамгаалах нь чухал ач холбогдолтой гэж үзэж Монголын хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчныг дэмжих зорилгын үүднээс Нээлттэй Нийгэм Форум, Хууль зүй, Дотоод хэргийн яамтай хамтран зарим улсвинын хэвлэлийн өөрийгөө зохицуулах механизм, Хэвлэлийн Консулуудыг харьцуулсан судалгааг хийж Монголын нөхцөлд тохиромжтой байх зөвлөмжийг гаргалаа.

Зохиогч: ННФ, ХЗДХЯ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэвлэлийн өөрийгөө зохицуулах механизм буюу Хэвлэлийн Консулуудыг харьцуулсан судалгаа
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь