card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдал2007Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Монгол Улсын хөдөө, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн зарим асуудал

Зохиогч: Судалгаа хийж, дүгнэлт, санал боловсруулсан МУ-ын Ерөнхий сайд асан Ш.Гунгаадорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголын аж ахуйн салбарын хөгжил, газар тариалангын салбар, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, хөдөөгийн хөгжил
Хөтөлбөр: *

Хөдөөгийн хөгжлийн асуудал нь Монгол улсын хөгжлийн нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэ илтгэлд хөдөөгийн хөгжил гэдгийг өргөн хүрээгээр нь биш хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжилтэй уялдуулан харуулахыг хичээв.

Зохиогч: Судалгаа хийж, дүгнэлт, санал боловсруулсан МУ-ын Ерөнхий сайд асан Ш.Гунгаадорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголын аж ахуйн салбарын хөгжил, газар тариалангын салбар, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, хөдөөгийн хөгжил
Хөтөлбөр: *