card
2010Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Монгол Улсын улирлын эдийн засгийн тойм /7-р сар/

Зохиогч: Дэлхийн Банк
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын улирлын эдийн засгийн тойм /7-р сар/
Хөтөлбөр: *

Өнгөрсөн жилээс төрийн санхүүд гарсан ахиц дэвшил, ашигт малтмалын зах зээлийн үнэ сэргэснээр үүдэн орлого өссөн зэрэг нь засгийн газрын зардлыг нэмэгдүүлэх дарамт шахалтыг нэмэгдүүлсээр байна. Саяхан батлагдсан төсвийн тодотголд өмнө нь батлагдсан улсын төсвийн зардал дээр ДНБ-н 4.5 хувьтай тэнцэхүйц хэмжээний зардал, 2011-2013 оны ДХТХМ-д ДНБ-н 12.1 хувьтай тэнцэхүйц хэмжээний зардлуудыг тус тус шинээр нэмээд байна.

Зохиогч: Дэлхийн Банк
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын улирлын эдийн засгийн тойм /7-р сар/
Хөтөлбөр: *