card
Зохиогч: Тайлан бичсэн: Н. Туяа, М. Ариунаа, Р. Оюунбадам, С. Мойлтмаа, Тайланг эмхэтгэж редакторласан: П. Бадамрагчаа Ц. Одончимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүх хуралдааны ажиглалтын тайлан
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Нээлттэй Нийгэм Форум 2008 оноос эхлэн шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх үйл явцад дүн шинжилгээ хийх, шүүхийн шинэтгэлийн асуудлаар бүхий л талуудын оролцоотой мэдээлэл судалгаан дээр тулгуурласан ажил хэрэгч харилцан яриа хэлэлцүүлэг өрнүүлэхийг эрмэлзэж, шүүхийн үйл ажиллагааны ил тод, хараат бус байдалд хөндлөнгийн мониторинг, ажиглалт хийж ирлээ. 2010 онд Нээлттэй Нийгэм Форум нь Отгонтэнгэр Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль болон Шихихутаг Хууль Зүйн Дээд Сургуультай хамтран “Шүүх хуралдааны ажиглалт” төсөл хэрэгжүүлсний үр дүнг энэхүү тайлангаар хүргэж байна. Нийт 30 оюутан, 9 иргэний нийгмийн төлөөлөл гурван сарын туршид 287 шүүх хурлын ажиллагааг ажиглаж шүүхийн үйл ажиллагаа олон нийтэд нээлттэй, иргэдэд ойлгомжтой хүртээмжтэй эсэх, шүүхийн ажилтнуудын зан харилцаа, шүүхийн байрны нөхцөл байдал зэрэгт үнэлэлт дүгнэлт өглөө.

Зохиогч: Тайлан бичсэн: Н. Туяа, М. Ариунаа, Р. Оюунбадам, С. Мойлтмаа, Тайланг эмхэтгэж редакторласан: П. Бадамрагчаа Ц. Одончимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүх хуралдааны ажиглалтын тайлан
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх