card
Зохиогч: Судлаач Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: тавантолгой, уул уурхай, нүүсний олборлолт, ашигт малтмал, эрдэнэс мгл компани, уул уурхайн хөрөнгө оруулалт, тавантолгойн орд
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Төрийн өмчит Эрдэнэс МГЛ компани ашиглалтын лицензийг нь эзэмшиж буй Тавантолгойн нүүрсний ордыг ашиглахдаа хөрөнгө оруулагчийг хэрхэн татан оролцуулах саналаа Засгийн газар гаргажээ. Чингэхдээ тус ордыг хэд хэдэн хэсэгт хувааж, хөрөнгө оруулагчдын техникийн болон санхүүгийн саналд үндэслэн урьдчилан сонгон шалгаруулалт хийж 5-7 компани шалгаруулах ба тэдгээртэй бүтээгдэхүүн хуваах хэлбэрийн дагуу хамтран ажиллах санал тавьж, хэлэлцээ хийсний үндсэн дээр хөрөнгө оруулагчдыг эцэслэн шийдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа аж. ННФ энэхүү саналтай холбоотой товч санал дүгнэлт бэлтгэснээ толилуулж байна.

Зохиогч: Судлаач Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: тавантолгой, уул уурхай, нүүсний олборлолт, ашигт малтмал, эрдэнэс мгл компани, уул уурхайн хөрөнгө оруулалт, тавантолгойн орд
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь