card
Зохиогч: Ж. Амарсанаа, Б.Чимид, Р.Мухийт, Л.Төр-Од
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл - (Сүүлийн 20 жилийн тойм)
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Шүүх эрх мэдлийн өнөөгийн төлөв байдлыг бодитой үнэлж, шинэтгэлийн цаашдын чиглэлийг оновчтой тогтооход эрдэмтэн, судлаачид, олон нийт, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгчдийн хооронд судалгаа шинжилгээнд үндэслэсэн өргөн хэлэлцүүлэг үүсгэх нь нэн чухал болж байна. Энэхүү судалгааны тайлан нь шүүхийн шинэтгэлийн өнөөгийн байдлыг дүгнэн шинжилсэн нэг л оролдлого бөгөөд дээр дурдсан олон талын оролцоотой хэлэлцүүлэг өдөөхөд хувь нэмэр оруулж, улмаар шүүхийн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх, үр нөлөөг нь дээшлүүлэхэд ач холбогдолтой болно хэмээн найдаж байна.

Зохиогч: Ж. Амарсанаа, Б.Чимид, Р.Мухийт, Л.Төр-Од
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл - (Сүүлийн 20 жилийн тойм)
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх