card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2009Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудалСудалгаа

Монгол Улсын Эдийн засгийн эрх чөлөөний тойм-2008: Эдийн засаг дахь төрийн оролцоо

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засаг дахь төрийн оролцоо, эдийн засгийн эрх чөлөө, эдийн засгийн өсөлт, монголын өрсөлдөх чадвар, аж ахуйн салбарууд дахь төрийн оролцоо, макро эдийн засаг дахь төрийн оролцоо, эдийн засгийн бодлого
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

2008 оны эдийн засгийн эрх чөлөөний тойм судалгааны гол зорилго нь Монголын эдийн засаг дахь төрийн оролцоог дэлхийн практиктай харьцуулан судалж, түүний зохицуулалт буюу эрх зүйн орчин, макро эдийн засгийн бодлого (төсвийн орлого, зарлагын бодлого, мөнгөний бодлого болон хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалт), аж ахуйн салбарууд дахь төрийн оролцоо (уул уурхай, гадаад худалдаа, бүс нутгийн хөгжил, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй) гэсэн чиглэлээр судалгаа хийн, үр дүнг үндэслэн төрийн оролцоог төгөлдөржүүлэх бодлогын зөвлөмжийг гаргахад чиглэгдэж байна.

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засаг дахь төрийн оролцоо, эдийн засгийн эрх чөлөө, эдийн засгийн өсөлт, монголын өрсөлдөх чадвар, аж ахуйн салбарууд дахь төрийн оролцоо, макро эдийн засаг дахь төрийн оролцоо, эдийн засгийн бодлого
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах